YYC English

Anh Ngữ PreKids (Lớp Chồi)

Chương trình giảng dạy tiếng Anh theo tiêu chuẩn dành riêng cho trẻ lớp Chồi, bước đầu cho các em nhận diện được chữ cái, đồ vật và những bài hát vui nhộn, phát triển được kỹ năng tự hỏi đáp.

Anh Ngữ Kid (Lớp Lá)

Chương trình giảng dạy tiếng Anh theo tiêu chuẩn dành riêng cho trẻ lớp Lá, cao hơn PreKids, nền tảng vững chắc ngay từ bước khởi đầu, giúp các em phát âm chuẩn, hình thành sự tự tin, dạn dĩ khi tiếp xúc với tiếng Anh.

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ

Đăng ký học thử miễn phí

Bắt đầu viết nên con đường chinh phục ngoại ngữ cùng YYC ngay hôm nay

Vui lòng chờ