YYC English

Anh Ngữ Starter (Lớp 1 - 3)

Chương trình giảng dạy tiếng Anh theo tiêu chuẩn Cambridge 100% cho các em Tiểu học (lớp 1-3). Được tiếp xúc với nhiều chủ đề quen thuộc khác nhau trong cuộc sống và hòa mình vào môi trường tiếng Anh tự nhiên, bước đầu hình thành phản xạ giao tiếp.

Anh Ngữ Mover (Lớp 3 - 4)

Chương trình giảng dạy tiếng Anh theo tiêu chuẩn Cambridge 100% cho các em Tiểu học (lớp 3-4). Được tiếp xúc với nhiều chủ đề quen thuộc khác nhau trong cuộc sống và hòa mình vào môi trường tiếng Anh tự nhiên, bước đầu hình thành phản xạ giao tiếp.

Anh Ngữ Flyer (Lớp 4 - 5)

Chương trình giảng dạy tiếng Anh theo tiêu chuẩn Cambridge 100% cho các em Tiểu học (lớp 4-5). Được tiếp xúc với nhiều chủ đề quen thuộc khác nhau trong cuộc sống và hòa mình vào môi trường tiếng Anh tự nhiên, bước đầu hình thành phản xạ giao tiếp.

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ

Đăng ký học thử miễn phí

Bắt đầu viết nên con đường chinh phục ngoại ngữ cùng YYC ngay hôm nay

Vui lòng chờ