YYC English

Anh Ngữ PreKids (Lớp Chồi)

Chương trình giảng dạy tiếng Anh theo tiêu chuẩn dành riêng cho trẻ lớp Chồi, bước đầu cho các em nhận diện được chữ cái, đồ vật và những bài hát vui nhộn, phát triển được kỹ năng tự hỏi đáp.

Anh Ngữ Kid (Lớp Lá)

Chương trình giảng dạy tiếng Anh theo tiêu chuẩn dành riêng cho trẻ lớp Lá, cao hơn PreKids, nền tảng vững chắc ngay từ bước khởi đầu, giúp các em phát âm chuẩn, hình thành sự tự tin, dạn dĩ khi tiếp xúc với tiếng Anh.

Anh Ngữ Starter (Lớp 1 - 3)

Chương trình giảng dạy tiếng Anh theo tiêu chuẩn Cambridge 100% cho các em Tiểu học (lớp 1-3). Được tiếp xúc với nhiều chủ đề quen thuộc khác nhau trong cuộc sống và hòa mình vào môi trường tiếng Anh tự nhiên, bước đầu hình thành phản xạ giao tiếp.

Anh Ngữ Mover (Lớp 3 - 4)

Chương trình giảng dạy tiếng Anh theo tiêu chuẩn Cambridge 100% cho các em Tiểu học (lớp 3-4). Được tiếp xúc với nhiều chủ đề quen thuộc khác nhau trong cuộc sống và hòa mình vào môi trường tiếng Anh tự nhiên, bước đầu hình thành phản xạ giao tiếp.

Anh Ngữ Flyer (Lớp 4 - 5)

Chương trình giảng dạy tiếng Anh theo tiêu chuẩn Cambridge 100% cho các em Tiểu học (lớp 4-5). Được tiếp xúc với nhiều chủ đề quen thuộc khác nhau trong cuộc sống và hòa mình vào môi trường tiếng Anh tự nhiên, bước đầu hình thành phản xạ giao tiếp.

Anh Ngữ Ket (Cấp 2)

Chương trình được xây dựng nâng cao nhằm giúp Học viên giao tiếp được, nghe hiểu được các cuộc hội thoại, giấy tờ từ cơ bản đến nâng cao. Đồng thời cũng có thể giúp các em bước đầu chinh phục được những tấm bằng có giá trị, mở rộng con đường tri thức sau này. Chương trình dành cho các Học viên từ Trung học cơ sở.

Anh Ngữ Pet (Cấp 3)

Chương trình được xây dựng nâng cao nhằm giúp Học viên giao tiếp tiếng Anh lưu loát, rèn luyện kỹ năng học tập, tự tin trong việc vận dụng tiếng Anh trong cuộc sống. Đồng thời cũng có thể giúp các em bước đầu chinh phục được những tấm bằng có giá trị, mở rộng con đường tri thức sau này. Chương trình dành cho các Học viên từ  Trung học phổ thông trở lên.

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ

Đăng ký học thử miễn phí

Bắt đầu viết nên con đường chinh phục ngoại ngữ cùng YYC ngay hôm nay

Vui lòng chờ